BELANGRIJK BERICHT over HET CORONAVIRUS!

Beste zwangeren,

Er is door de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) een advies gegeven omtrent de verspreiding van het COVID-19 virus. Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de maatregelen die genomen worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, dit voor zowel jullie als zwangeren en kraamvrouwen, maar ook voor ons als zorgverleners. Samen met alle verloskundigenpraktijken, het echocentrum, het Dijklander Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval tot nader inzicht.
Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden, zodat zorg gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of bevallende vrouw verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting. Achter de schermen nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het Dijklander Ziekenhuis.

Wij gaan niet onnodig naar kraamvisites of naar consulten aan huis. Niet omdat wij bang zijn om het COVID-19 virus te krijgen, maar omdat wij ons bewust zijn van het feit dat wij op die manier mogelijke verspreiders van het virus zijn. En hoe klein of groot de kans ook is, wij willen ons steentje bij dragen in het ontzien van de druk op ziekenhuizen en voorkomen dat zwakkere mensen ziek worden.

Controles en extra maatregelen in de praktijk:
 • Blijf bij koorts, verkoudheidsklachten en andere gezondheidsklachten thuis, kom niet naar de verloskundigenpraktijk en niet naar het echocentrum. Bel ons om te overleggen.
 • De eerste controle met 8 weken doen wij bij ons op de praktijk. We doen dan ook een vitaliteitsecho. Je partner is welkom om bij deze afspraak aanwezig te zijn. Andere gezinsleden en kinderen vragen we je thuis te laten of oppas voor te regelen.
 • Ook de andere controles doen wij weer volgens regulier schema bij ons op de praktijk, mits je geen ziekteverschijnselen hebt.
 • Kom je naar het spreekuur voor een gewone controle, neem dan ook geen partner/kinderen of anderen mensen mee. Je komt dus alleen naar het spreekuur.
 • Tijdens de controles zullen wij als zorgverleners jullie geen hand geven
 • Uitgebreide vragen kunnen beter telefonisch of per mail worden besproken om op deze manier de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Geef het vooral aan als je hier behoefte aan hebt, dan plannen wij een (extra) bel afspraak in.
 • Voorlopig is er geen speelgoed in de wachtkamer en de spreekkamer.
De bevalling:
 • Er is tot op heden nog vrijheid in de keuze waar je wilt bevallen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt dringend verzocht één iemand mee te nemen. Mocht de zorg overgenomen moeten worden door de gynaecoloog, dan willen we weten of je als zwangere of als partner luchtwegklachten hebt en/of in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een COVID 19 patiënt. Meld het ons als dat het geval is. Ben je klinisch in het ziekenhuis bevallen dan vragen wij jullie het bezoek tot het minimum te beperken en dit in overleg te plannen met de verpleegkundige van de afdeling.
 • We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Voor de meeste vrouwen geldt dus dat zij alleen hun partner mee nemen.
Kraamzorg, kraamvisite en de kraamweek:
 • Neem je kraamzorg bij ons af? Dan kun je rond de 30 weken zwangerschap een telefoontje van een van onze intakers verwachten. We doen de intake weer bij jullie thuis, mits jij en je huisgenoten geen ziekteverschijnselen hebben en jullie het goed vinden dat wij de intake aan huis doen.
 • De verloskundige visites in de kraamweek proberen wij zoveel mogelijk telefonisch te doen, wij bellen de kraamverzorgenden of de kraamvrouwen op. We komen vanaf heden in elk geval minimaal een keer fysiek langs in de kraamweek.
 • Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben en wanneer de kraamverzorgende naar huis is.
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd en dient bezoek overlegd te worden met de zorgverleners aldaar.
 • Wij verzoeken jullie geen visite te laten komen op het moment dat de kraamverzorgende aan het werk is, om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.
Algemene informatie:
 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op. Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.
 • Achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg). Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de epidemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.
 • Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
 • Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM en Rijksoverheid: