BELANGRIJK BERICHT over HET CORONAVIRUS!

Beste zwangeren,

Op 13 maart 2020 is er door de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) een advies gegeven omtrent de verspreiding van het COVID-19 virus. Wij hopen dat jullie begrip hebben voor de maatregelen die genomen worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, dit voor zowel jullie als zwangeren en kraamvrouwen, maar ook voor ons als zorgverleners. Samen met alle verloskundigenpraktijken, het echocentrum, het Dijklander Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 6 april 2020.

Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden, zodat zorg gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of bevallende vrouw verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting. Achter de schermen nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het Dijklander Ziekenhuis.

Wij gaan niet onnodig naar kraamvisites of naar consulten aan huis. Niet omdat wij bang zijn om het COVID-19 virus te krijgen, maar omdat wij ons bewust zijn van het feit dat wij op die manier mogelijke verspreiders van het virus zijn. En hoe klein of groot de kans ook is, wij willen ons steentje bij dragen in het ontzien van de druk op ziekenhuizen en voorkomen dat zwakkere mensen ziek worden.

Controles en extra maatregelen in de praktijk:

 • Blijf bij koorts, verkoudheidsklachten en andere gezondheidsklachten thuis, kom niet naar de verloskundigenpraktijk en niet naar het echocentrum. Bel ons om te overleggen.
 • De eerste controle met 8 weken doen wij bij voorkeur telefonisch. Het is in deze tijd noodzakelijk om contacten, ook met zorgverleners, tot een minimum te beperken. Dit is als eerste echt in het belang van je eigen gezondheid! Hoe vaker je komt op locaties waar meerdere mensen komen, hoe meer risico je loopt op Corona.
 • Dit is uiteraard ook in het belang in onze eigen gezondheid. Als wij met veel mensen contact hebben, lopen wij ook meer risico op Corona. En daar door de mensen die zorg nodig hebben ook weer.
 • We bellen je op de tijd dat je een afspraak bij ons hebt staan op het spreekuur. Mocht je dit dan willen wijzigen, mail ons voor een nieuwe bel afspraak.
 • Je krijgt na deze telefonische intake een mapje van ons toegezonden per post. In dit mapje zitten folders en formulieren. Je gaat een afspraak maken met het echocentrum voor een echo bij ongeveer 10-12 weken. Het is niet erg als je daar een paar dagen naast zit.
 • de eerste controle bij ons is met 16 weken zwangerschap. 
 • Kom je naar het spreekuur voor een gewone controle, neem dan ook geen partner/kinderen of anderen mensen mee. Je komt dus alleen naar het spreekuur. 
 • De controle op de praktijk houden we kort: voor bloeddruk en uitwendig onderzoek van de zwangere buik. Heb je vragen, mail die dan naar ons of vraag om een bel afspraak.
 • De controle van 12 en 22 weken zullen we, indien mogelijk, geheel telefonisch doen. We bellen je op het tijdstip dat je een afspraak bij ons hebt. Wij bellen met een anoniem nummer, let er even op dat je telefoon ons niet blokkeert.Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ook wij willen er alles aan het doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als zwangere loop je niet meer risico dan anderen, maar wij werken ook met kwetsbare pasgeboren kinderen. We hopen op jullie begrip.
 • Tijdens de controles zullen wij als zorgverleners jullie geen hand geven
 • Wij realiseren ons dat dit ingrijpende maatregelen zijn, maar ook wij willen er alles aan het doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als zwangere loop je niet meer risico dan anderen, maar wij werken ook met kwetsbare pasgeboren kinderen. We hopen op jullie begrip. We volgen hierin de adviezen van de KNOV. Er staat natuurlijk voor iedereen al een controle gepland de komende weken. Houdt je mailbox in de gaten want je kunt een mail van ons verwachten. Uitgebreide vragen kunnen beter telefonisch of per mail worden besproken om op deze manier de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Geef het vooral aan als je hier behoefte aan hebt, dan plannen wij een (extra) bel afspraak in.
 • Voorlopig is er geen speelgoed in de wachtkamer en de spreekkamer.

Echo’s:

 • Je gaat ALLEEN naar de afspraak bij het echocentrum. Je kunt je partner inbellen/facetimen/skypen, maar je partner mag niet mee naar binnen. Dus ook niet in de wachtkamer! Twee keer zo veel mensen is ook twee keer zo veel kans op het doorgeven van de Corona besmetting. We vinden dit allemaal heel erg en echt niet leuk. Maar als de echoscopisten ziek worden, dan zijn er helemaal geen echo’s meer mogelijk.

De bevalling:

 • Er is tot op heden nog vrijheid in de keuze waar je wilt bevallen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt dringend verzocht één iemand mee te nemen. Mocht de zorg overgenomen moeten worden door de gynaecoloog, dan willen we weten of je als zwangere of als partner luchtwegklachten hebt en/of in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een COVID 19 patiënt. Meld het ons als dat het geval is. Ben je klinisch in het ziekenhuis bevallen dan vragen wij jullie het bezoek tot het minimum te beperken en dit in overleg te plannen met de verpleegkundige van de afdeling.
 • We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Voor de meeste vrouwen geldt dus dat zij alleen hun partner mee nemen.

Kraamzorg, kraamvisite en de kraamweek:

 • In overleg met jullie stellen we de intake voor de kraamzorg uit, of doen we deze telefonisch. Je kunt dus rond de 30 weken zwangerschap een telefoontje van een van onze intakers verwachten die dit met jullie bespreken.
 • De verloskundige visites in de kraamweek proberen wij zoveel mogelijk telefonisch te doen, wij bellen de kraamverzorgenden of de kraamvrouwen op. Indien blijkt dat het noodzakelijk is dat wij langs komen gebeurt dit natuurlijk direct.
 • Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben en wanneer de kraamverzorgende naar huis is. Liever nog, stel kraamvisite uit tot de periode waarin het weer relaxed kan.
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd en dient bezoek overlegd te worden met de zorgverleners aldaar.
 • Wij verzoeken jullie geen visite te laten komen op het moment dat de kraamverzorgende aan het werk is, om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Algemene informatie:

 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op. Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.
 • Achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg). Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de epidemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.
 • Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
 • Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM en Rijksoverheid:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp…/coronavirus-covid-19